Moderato de Chateauminois - Ensemble Archemia, mars 2017 - Ensemble Archemia